B A S T L K O U T E K
O stránkách Konstrukce Opravy Zahrada Modelářství Blbiny Radvadráha Robodráha Rozhlédni se Fotky různé
Úvod
Robodráha I
Robodráha I
SpecifikacePravidla pro Robodráhu I

Soutěžní úloha

Úkolem je sestavení autonomního modelu a projet autodráhou v co nejkratším čase..

Dráha

Dopředu neznámý tvar dráhy který se v průběhu klání nebude měnit. Tak nějak to bude vypadat :-)
Sestavená klasická autodráha, standardní ITES 90.
Zatáčky budou malé i velké, nebudou klopené, dráha může obsahovat křížení, křižovatky i mimoúrovňové křižovatky, stoupání či klesání.
Na dráze je umístěno počítadlo času/kol.
Napájení dráhy je trvalých 12V +/- 0,5V, dostatečného proudu. Je možné rušení od ostatních modelů.
Délka dráhy bude max. 30m.
Podklad pod dráhou bude barvy hnědé(parkety).

Model

Povolené typy modelů
Ites Mirage
Ites Porsche

Na podvozek Mirage je připravena “platforma” o rozměrech 110x55 mm.

Maximální váha modelu včetně řídící elektroniky je 175g.
Oba modely je možno provozovat bez karoserie. (Pokud budete používat svůj model)
Použití kol je vyhrazeno - pouze originální kola, bez úprav - změkčování, zdrsňování atd.
Půdorys daného podvozku není možné rozšiřovat/upravovat a je tedy zmíněných 110x55 mm. Výška není omezena.
Je povoleno použití typů motorku „Standard“ a “SUPER”. Zvyšování napětí napájení motorku není povoleno.
Je doporučeno přidání malé baterie pro stabilitu napájení řídící elektroniky.
Model nesmí být v průběhu jízdy ovládán soutěžícím či externím způsobem.
Po umístění modelu na dráhu a zapnutí napájení nesmí soutěžící zasahovat do jízdy.
Je povolen přenos dat k soutěžícímu pro diagnostiku.
Centrální stop na modelu není potřeba, vypnutí modelu na dráze bude případně provedeno vypínačem napájení dráhy.
Na modelu musí být prostor pro umístění samolepky s označením modelu (15x30mm). Může být spodní strana apod.
Je zakázáno použití magnetů, elektromagnetu, či jiných pomocných “přidržovačů” na trati.

Detekce dráhy

Pro detekci je možno použít jakéhokoli způsobu, který nebude destruktivní vůči dráze.
Např. polepení páskou (po každé jízdě nutno odstranit), kamerové rozpoznání trati, zapamatování trati, RFID u trati, IR majáky, značky nebo třeba krabice v každé zatáčce.
Kreativitě se meze nekladou.

Testování

Je možné testovat v průběhu celého dne.

Závod

Vlastní závod bude probíhat takto:
V případě že budete chtít čas započítat, dopředu upozorníte pořadatele.
Vždy jede jen jeden model na stejné trase. Kolize s ostatními není možná. Na dráze je použita jen jedna dráha.
Na jeden rozjezd je možno projet 5 kol, počítá se nejrychlejší čas.
Závody budou možné max.3 (po 5ti kolech), případně více závodů. (dle počtu účastníků)
V případě havárie při závodu je možno model vrátit na dráhu v místě havárie a dokončit závod.
Pro započítání času je vždy nutno projet startovací branou celým modelem.
Do výsledkové listiny se počítá nejrychlejší čas ze všech měřených závodů.

Pravomoc rozhodčího a organizátorů, odpovědnost

Pokud soutěžící či robot poruší pravidla, může rozhodčí jeho jízdu ukončit. Může také soutěžící či robota diskvalifikovat i pro další zápasy. Organizátoři mohou kdykoli změnit pravidla soutěže například podle počtu účastníků nebo místních podmínek.

Účastníci ručí za své roboty a jejich bezpečnost a jsou zodpovědní za veškeré škody způsobené jimi samými, jejich roboty nebo jejich vybavením.
Organizátoři neodpovídají za žádné újmy účastníků ani za škody, které způsobí účastníci, jejich roboti nebo jejich vybavení.

P.S.: Nesnažte se prosím jít cestou ”co není zakázáno - je povoleno”, ale jít cestou řízení modelu.